Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Pražská radiála  Pražská Radiála  Pražská Radiála 

Pražská radiála
Most na rampě B1

Tento mostní objekt slouží pro přímé napojení Brněnských veletrhů na Pražskou radiálu. Nosná konstrukce je navržena jako uzavřený truhlíčkový průřez se středním nosným žebrem a dvěma krajními komorami trojúhelníkového tvaru. Prefabrikované šikmé vzpěry společně s monolitickou deskou rozšiřují základní monolitický průřez. Statickým systémem NK je spojitý nosník o pěti polích o rozpětích 14,5+24,0+32,0+36,0+25,0m. Vnitřní podpěry jsou jednosloupové o kruhovém průřezu. Most je veden ve směrovém oblouku o poloměru 98m.

Investor: Magistrát města Brna
Zhotovitel: Dopravní stavby Olomouc a.s.
Realizace: 1997
1997_prazska_radiala_b1
předchozí
Most na rampě B1
další