Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Pražská radiála  Pražská Radiála  Pražská Radiála 

Pražská Radiála
Nadjezd přes VMO Bauerova

Tento mostní objekt slouží k mimoúrovňovému křížení Pražské radiály s okruhem VMO. Nosná konstrukce je navržena jako uzavřený truhlíčkový průřez se středním nosným žebrem a dvěma krajními komorami trojúhelníkového tvaru. Prefabrikované šikmé vzpěry společně s monolitickou deskou rozšiřují základní monolitický průřez. Statickým systémem NK je spojitý nosník o pěti polích o rozpětích 25,0+32,0+36,0+32,0+25,0m. Vnitřní podpěry jsou jednosloupové o kruhovém průřezu. Most je veden ve směrovém oblouku o poloměru 225m.

Investor: Magistrát města Brna
Zhotovitel: Dopravní stavby Olomouc a.s.
Realizace: 1997
1997_prazska_radiala_bauerova
předchozí
další