Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Pražská radiála  Pražská Radiála  Pražská Radiála 

Pražská Radiála
Přemostění řeky Svratky

Přemostění řeky Svratky v Brně na rychlostní komunikaci spojující Pisárky s dálničním přivaděčem dálnice D1 je provedeno dvojicí mostů. Objekty jsou esteticky zakomponované do okolní krajiny využívané k rekreaci. Mosty jsou navrženy jako monolitické rámové konstrukce z předpjatého betonu, překračující tok Svratky bez umístění stojek v korytě řeky.Nosná konstrukce mostu je navržena jako třípolová se středním rámovým polem (rozpětí polí 20+33+20m), podepřená šikmými stojkami vetknutými do základových pásů.

Investor: Magistrát města Brna
Zhotovitel: Dopravní stavby Olomouc a.s.
Realizace: 1997
1997_prazska_radiala_svratka
předchozí
další