Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

R6 - silnice I/38, Jihlava - Znojmo  Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice  Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice 

R6 - silnice I/38, Jihlava - Znojmo
Rekonstrukce mostu přes Jihlávku u obce Prostředkovice

Nová mostní konstrukce nahrazuje původní most, který byl ve velmi špatném stavu. Pro zachování původního rázu konstrukce byla navržena oblouková rámová konstrukce se zavěšenými mostními křídly. Most je provedený s přesypávkou. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou obloukovou rámovou konstrukcí vetknutou do základů. Světlost je 11,20m, vzepětí cca 2,7m. Tloušťka nosné konstrukce je 0,30 m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Realizace: 2000
2000_r6_prostredkovice
předchozí
další