Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

R6 - silnice I/38, Jihlava - Znojmo  Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice  Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice 

Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice
Most přes MÚK Slavonín_201

Most převádí rychlostní komunikaci R 35 Hradec Králové – Lipník nad Bečvou přes MÚK Slavonín. Mostní objekty tvoří dva šikmé mosty. V podélném směru je nosná konstrukce tvořena spojitým předpjatým nosníkem uloženým na podpěrách na vrubové klouby a na opěrách na hrncová ložiska. V příčném směru tvoří nosnou konstrukci dvojice lichoběžníkových desek. Celková výška nosné konstrukce je 0,9m, šířka jedné nosné konstrukce je cca 25 m. Rozpětí polí je 15,0+ 17,0 +17,0 + 15,0 = 64,0 m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Dopravní stavby holding a.s.
Realizace: 2000
2000_r35_slavonin
předchozí
podskružení
další