Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

R6 - silnice I/38, Jihlava - Znojmo  Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice  Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice 

Rychlostní silnice R 35, Slavonín – Přáslavice
Most přes MÚK Slavonín_213

Most převádí rychlostní komunikaci R 35 Hradec Králové – Lipník nad Bečvou přes MÚK Slavonín. Mostní objekty jsou dva šikmé mosty. V podélném směru nosnou konstrukci tvoří spojitý předpjatý nosník uložený na opěrách přes koncové příčníky na hrncová ložiska, spojení s vnitřními podpěrami je vrubovými klouby. V příčném směru tvoří nosnou konstrukci každého mostu čtyři trámy monoliticky spojené deskou. Celková výška trámu nosné konstrukce je 1,2 m. Rozpětí polí je 23,0+24,2+20,1=67,3m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Dopravní stavby holding a.s.
Realizace: 2000
2000_r35_slavonin_b
předchozí
další