Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Brno – I/42 VMO, Lesnická – Svitavská Radiála 

Brno – I/42 VMO, Lesnická – Svitavská Radiála
Estakáda Lesnická

Most je součástí křižovatky MÚK Svitavská radiála. Konstrukčním řešením mostu je konstrukce předpjatého uzavřeného dvoukomorového průřezu o osmi polích. Výška nosné konstrukce je 1,75m. Vnitřní podpěry jsou monolitické železobetonové s plynulým rozšířením k hlavě pilíře. Díky zvolenému typu konstrukce a použítí jedné masivní stojky jako podpěry, jsou osy podpěr vždy kolmé na osu komunikace. Rozpětí jednotlivých polí je od 27 do 42 m. Tento most získal ocenění Mostní dílo roku 2002.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Zhotovitel: Dopravní stavby holding a.s.
Realizace: 2002
2002_vmo_lesnicka
předchozí
další