Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/54 Kyjov 

Silnice I/54 Kyjov
Rekonstrukce mostu v Kyjově přes trať ČD

Opravovaný most přes trať ČD byl mostním objektem o 6-ti prostých polích z dodatečně předpjatých betonových nosníků délky 30m. Snížená zatížitelnost mostu si vyžádala rekonstrukci spočívající ve změně na spojitou konstrukci. Nově byly vybetonovány nadpodporové příčníky a spřažující deska. Nosná konstrukce byla uložena na hrncová ložiska. Oprava byla prováděna po polovinách mostu.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Zhotovitel: D.I.S. spol. s r.o.
Realizace: 2003
2003_kyjov
předchozí
Opravený podhled
další