Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dopravní napojení areálu CARREFOUR – Brno, Královo Pole 

Dopravní napojení areálu CARREFOUR – Brno, Královo Pole
Most k areálu CARREFOUR

Tento most překlenuje reterenční nádrž a řeší napojení obchodního areálu k městské komunikaci. Mostní objekt je řešen jako spojitá konstrukce z předpjatého betonu uzavřeného komůrkového průřezu o dvou polích s rozpětími 31,5+ 31,5m. Typ konstrukce byl navržen tak, aby esteticky navazoval na nedalekou estakádu stejného konstrukčního řešení. Jediná vnitřní podpěra je monolitická železobetonová s plynulým rozšířením k hlavě pilíře. Opěry i podpěra jsou založeny hlubinně na pilotách, základové pásy jsou umístěné pode dnem rybníku.

Investor: CARREFOUR ČR s.r.o.
Zhotovitel: IMOS BRNO, a.s.
Realizace: 2004
2004_carrefour
předchozí
další