Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Povodňové mosty 

Povodňové mosty
Most přes Lužnici u Vlkova

Mostní objekt slouží pro přemostění řeky Lužnice. Nový most je navržen v místě původního mostního objektu, který byl zničen při povodních v létě 2002. Mostní objekt je proveden jako jednopolový o světlosti 20,0 m. Nosná konstrukce je tvořena deskou z dodatečně předpjatého betonu výšky 1,0m uložená na krajních opěrách na elastomerová ložiska.

Investor: Jihočeský kraj
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s r.o.
Realizace: 2005
2005_luzice
předchozí
další