Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín  Rekonstrukce mostu přes řeku Veličku v Tasově  Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín 

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín
Most na silnici I/58 přes MÚK Vrbice

Most převádí silnici I/58 s přidruženou cyklistickou stezkou přes větve MÚK Vrbice a přes místní komunikaci. Jedná se o trámovou železobetonovou předpjatou nosnou konstrukci o čtyřech polích. Každá podpěra je tvořena dvěma stojkami. V příčném směru tvoří nosnou konstrukci plnostěnný dvojtrám. Celková výška nosné konstrukce je 1,50m, šířka nosné konstrukce je 14,80m. Rozpětí mostu je 20,67+28,54+28,54+20,67m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: OHL ŽS a.s.
Realizace: 2006
2006_vrbice
předchozí
další