Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín  Rekonstrukce mostu přes řeku Veličku v Tasově  Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín 

Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín
Železniční most přes dálnici D47

Železniční most čtyřech polích se nachází v širé trati. Jedná se o dvě nosné konstrukce se společnými opěrami. Nosná konstrukce je spřažená ocelobetonová, tvořená zabetonovanými I nosníky. Křížení s dálnicí je šikmé, nosná konstrukce je řešena jako kolmá. Z tohoto důvodu jsou krajní opěry i vnitřní podpěry půdorysně odskočeny. Mostní objekt je založen hlubinně na vrtaných pilotách. Rozpětí jednotlivých polí je 12,55+19,70+19,70+12,55m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, závod Brno
Zhotovitel: OHL ŽS a.s.
Realizace: 2006
2006_d47
předchozí
celkový pohled
další