Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín  Rekonstrukce mostu přes řeku Veličku v Tasově  Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín 

Rekonstrukce mostu přes řeku Veličku v Tasově

Nosná konstrukce stávajícího mostu z ocelových nosníků a železobetonové desky byla v rámci rekonstrukce mostu nahrazena železobetonovou deskou s konzolami. Nově byly vybudovány i mezilehlé podpěry obdélníkového tvaru. Krajní opěry byly sanovány. Nové rozpětí polí je 7,32 + 10,00 + 7,32m. Na podpěrách je nosná konstrukce uložena přes vrubové klouby, na opěrách jsou nově osazena elastomerová ložiska.

Investor: SÚS Jihomoravského kraje, oblast Hodonín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Realizace: 2006
2006_tasov
předchozí
další