Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín  Dálnice D2  D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná  Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná  Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín 

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín
Mosty na D47 přes MÚK Vrbice

Tři šikmé mosty o třech polích s horní mostovkou převádí dálnici D47 a kolektor dálnice přes MÚK Vrbice a místní komunikaci. Nosné konstrukce všech mostů jsou z předpjatého železobetonu výšky 1,50m. Dva mosty šířky cca 14m jsou dvoutrámové osazené na dvojicích stojek. Třetí most šířky cca 11m je jednotrámový osazený na jednosloupých podpěrách. Rozpětí mostů je cca 19,5+28,0+19,5m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: OHL ŽS a.s.
Realizace: 2007
2007_d47_vrbice
předchozí
další