Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín  Dálnice D2  D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná  Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná  Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín 

Dálnice D2
Rekonstrukce dálničního mostu D2-057 u obce Lanžhot

Nosná konstrukce stávajícího mostu je z prefabrikovaných nosníků KA-73, dl. 18,0m. Na stávající nosníky byla vybetonována spřažená železobetonová deska tl. 200mm. Konce nosníků byly zabetonovány do nových koncových příčníků, které současně nahrazují funkci závěrné zídky. Šířka nové nosné konstrukce je 2x 13,60m. Nosná konstrukce je na stávající opěry osazena přes vrubové klouby. Most je bez dilatačních závěrů.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: SUPER CRETE s.r.o.
Realizace: 2007
2007_dalnicni_most_lanzhot
předchozí
rekonstrukce
další