Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov – Bohumín  Dálnice D2  D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná  Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava, Rudná  Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín 

Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín
Most na dálnici D47 přes Odru

Dálnice D47 je přes řeku Odru, účelové komunikace, biokoridory a výhledový plavební kanál D-O-L převáděna po dvou samostatných mostech. Jedná se o trámové spřažené ocelo-betonové nosné konstrukce o pětích polích. V příčném směru je spřažená deska předpjata. Vnitřní podpěry jsou tvořeny dvěmi ocelobetonovými V-stojkami. V příčném směru tvoří nosnou konstrukci dva ocelové nosníky proměnné výšky a předpjatá náběhovaná betonová deska. Celková výška nosné konstrukce je proměnná 2,35-3,36m. Rozpětí mostu je 40,00+50,50+84,50+50,50+40,00m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, závod Brno
Zhotovitel: ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.
Realizace: 2007
2007_most_d47_odra
předchozí
další