Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat  Oprava mostu Dolní Lhota  Silnice I/52 Brno  Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov  Oprava mostu – Moravský Beroun  Silnice I/60 

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat
Most přes Ropičanku a trať ČD

Most je součástí křižovatky propojující silnice I/11 a II/468. Trámová nosná konstrukce z dodatečně předpjatého betonu je tvořena třemi sbíhajícími se rampami, čímž vytváří tvar trojzubce. Most překračuje stávající dvoukolejnou trať ČD, prostor pro výhledovou trasu 4.koridoru a upravené vodní toky. Každá ze tří ramp je ve směrovém i výškovém oblouku. Celková délka prostřední rampy je 210m a na této délce je most rozdělen na 5 polí. Dvě krajní pole všech ramp tvoří společnou trojtrámovou konstrukci.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.
Realizace: 2008
2008_cesky_tesin
předchozí
další