Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat  Oprava mostu Dolní Lhota  Silnice I/52 Brno  Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov  Oprava mostu – Moravský Beroun  Silnice I/60 

Oprava mostu Dolní Lhota

Komunikace III/1272 na mostě převádí silniční dopravu mezi obcemi Bezděkov a Dolní Lhota. Stávající most musel být v rámci rekonstrukce zdemolován. Nový jednopolový most je tvořen železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí se čtyřmi kolmými křídly se světlostí pole 5,0m. Rámový most je založen plošně na dvou základových pásech.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Zhotovitel: JHP spol. s r.o.
Realizace: 2008
2008_dolni_lhota
předchozí
návodní strana
další