Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat  Oprava mostu Dolní Lhota  Silnice I/52 Brno  Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov  Oprava mostu – Moravský Beroun  Silnice I/60 

Silnice I/52 Brno
Oprava mostu přes tramvajovou trať

V rámci akce Silnice I/52 byla zrekonstruována řada mostů a opěrných zdí. Opravy mostů jsou většinou provedeny jako kompletní výměna mostního příslušenství včetně izolace a sanace NK a spodní stavby. Opravy byly prováděny za provozu po polovinách. Mostní objekt převádějící polovinu komunikace I/52 přes tramvajovou trať, je jednopolový, o délce přemostění 21,7 m. Nosná konstrukce je tvořena 8 ks nosníků I 67. V rámci opravy byla na nosnících vybetonována spřažená deska a provedena výměna mostního vybavení.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Zhotovitel: D.I.S. spol. s r.o.
Realizace: 2008
2008_i52
předchozí
další