Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat  Oprava mostu Dolní Lhota  Silnice I/52 Brno  Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov  Oprava mostu – Moravský Beroun  Silnice I/60 

Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov
Lávka pro cyklisty a chodce

Lávka pro cyklisty a chodce přes potok Bělá je součástí stezky pro chodce a cyklisty města Pelhřimov. Konstrukce lávky je tvořena  dvěma železobetonovými předpjatými nosníky SSŽ – T/93 výšky 0,6m se spřaženou žb. deskou tl. 0,13m o světlosti 18 m. Nosníky jsou uloženy na krajních opěrách na elastomerových ložiskách. Tížní železobetonové opěry jsou založeny plošně.

Investor: Město Pelhřimov
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
Realizace: 2008
2008_lavka_pelhrimov
předchozí
další