Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat  Oprava mostu Dolní Lhota  Silnice I/52 Brno  Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov  Oprava mostu – Moravský Beroun  Silnice I/60 

Oprava mostu – Moravský Beroun

Stávající dvou-klenbový most byl z důvodu špatného technickém stavu v rámci rekonstrukce zdemolován. Nová montovaná konstrukce přesýpaného mostu je ze dvou ocelových vlnitých rour. Čela jsou zpevněna dlažbou z lomového kamene. Na návodní straně je zhotoven nový betonový ledolamový štít. Celková dl. přemostění je 7,25 m, šířka mostu je 21,50m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Zhotovitel: SUPER CRETE s.r.o.
Realizace: 2008
2008_moravsky_beroun
předchozí
další