Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Český Těšín - obchvat  Oprava mostu Dolní Lhota  Silnice I/52 Brno  Stezka pro cyklisty a chodce - Pelhřimov  Oprava mostu – Moravský Beroun  Silnice I/60 

Silnice I/60
Oprava mostu v obci Horní Fořt

Most převádí silnici I/60 přes Račí potok. Původní most z lomového kamene byl vzhledem k jeho nevyhovujícímu technickému stavu v rámci rekonstrukce zbourán. Konstrukce nového mostu je provedena jako rámový železobetonový monolitický most o světlosti 6,0m. Založení mostu je plošné.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Zhotovitel: IDS s.r.o.
Realizace: 2008
2008_most_horni_fort
předchozí
další