Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV  VMO Dobrovského Brno  Silnice III/36733: Kroměříž  Silnice III/43829, Zlín-Malenovice  Silnice I/47 Severní spoj I. stavba 

Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV
Estakáda u 4.brány BVV

Estakáda je navržena jako spojitá monolitická železobetonová konstrukce o 7 polích z předpjatého betonu. Estakáda je součástí dopravního řešení stavby Silnice I/42 Brno VMO, MÚK Hlinky. Rozpětí jednotlivých polí je 15,0+20,0+20,0+21,0+20,0+20,0+15,0m. Výška průřezu NK je 1,0 m, na krajích se konzolovitě zúžuje. Šířka mostu je 11,9m. Podhledová plocha NK je zaoblená. Na pilířích jsou nahoře i dole vrubové klouby, pouze u středních podpěr je dole vetknutí. Most je výrazným architektonickým prvkem této oblasti.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Zhotovitel: SKANSKA DS a.s.
Realizace: 2009
2009_bvv_4brana
předchozí
Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV
další