Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV  VMO Dobrovského Brno  Silnice III/36733: Kroměříž  Silnice III/43829, Zlín-Malenovice  Silnice I/47 Severní spoj I. stavba 

VMO Dobrovského Brno
Lávka Korejská přes VMO

Lávka Korejská je realizována jako obloukový most nad VMO a vytváří tak zajímavý architektonický prvek celé stavby. Konstrukce lávky je navržena v podélném směru jako oblouková deska ze železového betonu o rozpětí 30,6m. Deska nosné konstrukce se směrem k opěrám rozděluje na horní a spodní oblouk. Horní (pochůzí) deska tl.0,40m je na parapetech galerií osazena na všesměrná elastomerová ložiska. Spodní oblouk je tl.0,5m uložen na atypická ocelová ložiska osazená na strop galerie.

Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: OHL ŽS a.s.
Realizace: 2009
2009_lavka_korejska
předchozí
pohled z galerie
další