Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV  VMO Dobrovského Brno  Silnice III/36733: Kroměříž  Silnice III/43829, Zlín-Malenovice  Silnice I/47 Severní spoj I. stavba 

Silnice III/36733: Kroměříž
Rekonstrukce mostu v Kroměříži

Vlastní most se nachází v centru města v městské památkové rezervaci Kroměříž. Předmětem opravy mostu byla kompletní výměna mostního vybavení (izolace vozovka, chodníky, zábradlí) při zachování shodného šířkového uspořádání na mostě s původním stavem. Dále byla spřaženou deskou zesílena nosná konstrukce a provedeny přeložky inženýrských sítí jdoucích po mostě.

Investor: ŘS Zlínského kraje
Zhotovitel: SKANSKA a.s.
Realizace: 2009
2009_most_kromeriz
předchozí
pohled na opravovaný most
další