Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV  VMO Dobrovského Brno  Silnice III/36733: Kroměříž  Silnice III/43829, Zlín-Malenovice  Silnice I/47 Severní spoj I. stavba 

Silnice III/43829, Zlín-Malenovice
Most Malenovice

Most převádí silnici III/43829 Míškovice - Malenovice přes řeku Dřevnici v místě původního mostu, který byl v rámci rekonstrukce odstraněn. Nosná konstrukce je tvořena třípolovou spojitě uloženou příčně náběhovanou předpjatou deskou o tloušťce 850mm o rozpětí 13,0+22,0+13,0m. Deska je uložena vždy na každé opěře na dvojici hrncových ložisek, podpěry jsou opatřeny vrubovými klouby.

Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.
Realizace: 2009
2009_most_malenovice
předchozí
celkový pohled
další