Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV  VMO Dobrovského Brno  Silnice III/36733: Kroměříž  Silnice III/43829, Zlín-Malenovice  Silnice I/47 Severní spoj I. stavba 

Silnice I/47 Severní spoj I. stavba
Přemostění Odry

Most se nachází v blízkosti soutoku Opavy a Odry. Ocelobetonový spřažený most je tvořen dvěmi mostními konstrukcemi, směrově v oblouku a přechodnici. V podélném směru se jedná o spojitý nosník o pěti polích 53,0+78,0+53,0+53,0+42,0m. Šířka obou mostů je stejná a to 14,55m. Průřez je tvořen ocelovou dvojtrámovou konstrukcí s proměnnou výškou 2,20-3,00m a spřaženou příčně předepjatou betonovou deskou. Vnitřní podpěry jsou osmiúhelníkového tvaru.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.
Realizace: 2009
2009_severni_spoj
předchozí
další