Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky, Křižovatka u 4. brány BVV  VMO Dobrovského Brno  Silnice III/36733: Kroměříž  Silnice III/43829, Zlín-Malenovice  Silnice I/47 Severní spoj I. stavba 

VMO Dobrovského Brno
Most Korejská přes VMO

Předpjatý deskový betonový most Korejská charakteristický tvarem „T“ přemosťuje VMO a sjízdnou rampou je současně s VMO propojen. Hlavní nosná konstrukce je čtyřpolová deska o rozpětích 12,40+18,13+18,30+11,55m. Šikmo na střed této hlavní konstrukce navazuje sjízdná rampa o třech polích 19,0+16,0+11,5m. Krajní pole hlavní větve navazují na průjezdný prostor galerií, v kterých jsou vedeny vnější pruhy VMO. Stojky podpěr mostu vytváří pokračování oken galerií.

Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: FIRESTA a.s.
Realizace: 2009
2009_vmo_korejska
předchozí
nosná konstrukce
další