Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42 – VMO Brno Žabovřesky   VMO Dobrovského Brno 

VMO Dobrovského Brno
Most přes Královopolskou

Předpjatý dvoukomorový most na ul. Hradecké je jedním ze dvou nových mostů převádějící tranzitní dopravu přes ul. Královopolskou. Charakteristický je výrazným výškovým obloukem nad ul. Královopolskou. Nosná konstrukce mostu je provedena jako třípolový spojitý nosník uložený na hrncových ložiscích. Rozpětí polí je 22,50+32,00+22,50 m. Obdélníkové podpěry s prolisy se v příčném směru po výšce obloukovitě rozšiřují.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: OHL ŽS
Realizace: 2010
2010_most_kralovopolska
předchozí
celkový pohled
další