Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno  Silnice I/42 – VMO Brno Žabovřesky   VMO Dobrovského Brno 

Silnice I/42 – VMO Brno Žabovřesky
Most Horova

Opravovaný most přes městskou komunikaci s tramvajovou tratí byl mostním objektem o čtyřech prostých polích z dodatečně předpjatých betonových nosníků délky 15m. Zvýšení protihlukových stěn na mostě si vyžádalo rekonstrukci nosné konstrukce spočívající ve změně na spojitou konstrukci. Nově byly vybetonovány nadpodporové příčníky na nových podpěrách a spřažující deska. Nosná konstrukce byla uložena na hrncová ložiska. Oprava byla prováděna po polovinách mostu.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.
Realizace: 2010
2010_vmo_zabovresky_horova
předchozí
celkový pohled
další