Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

VMO Dobrovského Brno 

VMO Dobrovského Brno
Mosty přes Královopolskou

Druhé patro městské křižovatky tvoří dvojice totožných předpjatých dvoukomorových mostů. Tyto dva třípolové mosty převádí tranzitní dopravu ve směru na Svitavy přes podcházející úrovňové křížení místní dopravy. Charakteristické jsou výrazným výškovým obloukem nad ul. Královopolskou. Nosná konstrukce obou mostů je provedena jako třípolový spojitý nosník uložený na hrncových ložiscích. Rozpětí polí je 22,50+32,00+22,50 m. Obdélníkové podpěry s prolisy se v příčném směru po výšce obloukovitě rozšiřují.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: OHL ŽS
Realizace: 2011
2011_mosty_kralovopolska
předchozí
celkový pohled
další