Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

MÚK Dobrovského – Svitavská radiála - Brno  Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov 

MÚK Dobrovského – Svitavská radiála - Brno
Obloukový most přes retenční nádrž

U portálu tunelů Dobrovského je v rámci rozpletu mimoúrovňového křížení postaven předpjatý dvoukomorový most o pěti polích přemosťující podcházející větve křižovatky a retenční nádrž. Most je charakteristický výrazným zakřivením ve směrovém oblouku o poloměru 55,50m. Nosná konstrukce délky 146,80m a šířky 11,50m je provedena jako pětipolový spojitý nosník uložený na hrncových ložiscích. Rozpětí jednotlivých polí je 24,5+32,0+32,0+32,0+24,5m. Obdélníkové podpěry se v příčném směru po výšce obloukovitě rozšiřují.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: OHL ŽS
Realizace: 2012
2012_svitavska_radiala
předchozí
celkový pohled
další