Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná  Podjezd pod železniční tratí – náměstí TGM v Třinci – VIA Lyžbice  

Podjezd pod železniční tratí – náměstí TGM v Třinci – VIA Lyžbice

Podjezd pod stávající železniční tratí byl konstrukčně připraven již v rámci rekonstrukce traťového úseku přes Třinec. V rámci stavby samotného podjezdu byla tedy vyhloubena nová komunikace pod „skrytým“ železničním mostem. Nově vzniklá spojnice mimoúrovňově propojila městské centrum s lokalitou za tratí. Konstrukce podjezdu byla budována jako železobetonová protivztlaková vana s plošným založením. Délka vany včetně navazujících zdí v ose komunikace je 218,60m. Konstrukce vany je tvořena 16 dilatačními úseky vany a 4 dilatačními úseky navazující zdi. Délka jednotlivých dilatačních úseků je 6,0 a 12,0m. Společně s podjezdem byla na stejném místě zpřístupněna nová železniční zastávka.

Investor: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
Realizace: 2013
2013_lyzbice
předchozí
výjezd – směr centrum
další