Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

I/54 most ev.č. 54-023 

I/54 most ev.č. 54-023
Veselí nad Moravou - most ev.č. 54-023

Jednopolový obloukový most se spodní mostovkou a podélným táhlem přemosťuje odlehčovací rameno řeky Moravy. Podél jedné strany mostu je po ocelové lávce vedena cyklistická stezka. Oprava mostu spočívala v kompletní demolici a následné výstavbě nové nosné konstrukce. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva železobetonové monolitické oblouky, které pomocí 12-ti táhel vynášejí spodní mostovku, uloženou přes ocelolitinová ložiska na opěrách. Příčně jsou oblouky zajištěny dvěma příčnými ztužidly. Rozpětí mostu o šířce 10,5m je 43m, výška oblouků nad vozovkou je 6,0m. Opěry jsou monolitické s vyztuženými úložnými prahy. Před zahájením rekonstrukce byla provedena výstavba podpěrné skruže, která sloužila k podepření původní mostovky při jejím bourání a následně byla na této podpěrné konstrukci provedena betonáž celé nové nosné konstrukce obloukového mostu.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno
Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Realizace: 2014
2014_veseli
předchozí
nájezd na most
další