Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice 

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice
Most přes silnici I/11

Výstavba probíhala v období 2014-2016 jako součást obchvatu Třince. Přemostění stávající komunikace I/11 je realizováno šestipolovým nadjezdem. Jednotrámový most šířky 11,15m z předpjatého betonu je bodově uložen přes hrncová ložiska na sloupových železobetonových podpěrách ve tvaru osmiúhelníku. Most se veden ve výškovém (R=1300m) i směrovém oblouku (R=180m). Rozpětí mostních polí: 18,5+23+23+23,5+23,5+22,5+18,5=129m Konzoly nosné konstrukce jsou s ohledem na vedení jednostranného chodníku po mostě nesymetrické (3,45m a 3,0m).

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika a.s./ SDS EXMOST
Realizace: 2016
2016_oldrichovice
předchozí
boční pohled na šestipolový most
další