Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice 

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice
Ocelobetonový most pře údolí řeky Olše

Stavba byla realizována v období 2014-2018 jako součást obchvatu Třince. Přemostění údolí řeky Olše je v délce 722m provedeno dvěma souběžnými identickými mosty. Mosty jsou tvořeny dvoutrámovou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí o šestnácti polích. Rozpětí hlavního mostního pole přemosťujícího řeku Olši je 70m. NK – levá: 30m+40m+6x45m+51,5m+70m (řeka)+51,5m+49m+2x45m+40m+30m = 722m, NK – pravá: 30m+40m+5x45m+49m+54m+70m (řeka)+49m+3x45m+40m+30m = 722m. Dvoutrámová nosná konstrukce obou mostů je tvořena dvojicí ocelových hlavních nosníků, které jsou spřaženy s ŽB deskou mostovky, která je v příčném směru předepnuta. Hlavní nosníky mají otevřený průřez tvaru I a jejich osová vzdálenost je 7,5 m. Základní konstrukční výška nosné konstrukce je 2,85 m (2,33 m nosník + 0,52 m ŽB deska). Železobetonové stojky podpěr jsou proměnného průřezu ve tvaru písmene „Y“ a dosahují výšky až 17,2m.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika a.s./ SDS EXMOST
Realizace: 2017
2017_trinec
předchozí
letecký pohled na ocelovou konstrukci mostu
další