Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

Obchvat obce Lechovice na silnici I/53 

Obchvat obce Lechovice na silnici I/53
Mosty na trase

Stavba obchvatu Lechovic (S 11,5) proběhla v v období 2017-2019. Na trase obchvatu bylo realizováno celkem pět mostních objektů. Nejdelším z nich je pětipolový most přes Jevišovku situovaný v rovině říční nivy. Na tento most navazují na krátké vzdálenosti další dva menší mosty. Tato trojice mostů nad údolím Jevišovky vytváří charakteristický prvek této stavby. Most přes Jevišovku je tvořen předpjatou spojitou monolitickou deskou lichoběžníkového průřezu o pěti polích s rozpětím jednotlivých polí 15,0 + 23,5 + 24,5 + 23,5 + 15,0 m. Architektonicky nejvýraznější stavbou celého obchvatu je nadjezd polní cesty, umístěný přibližně v polovině úseku. Vzhledem ke snaze o maximální míru bezúdržbovosti obecního mostu byla zvolena integrovaná dvoupolová konstrukce o šířce 7,1 m a celkové délce 35,1 m. Nosný trám je náběhovaný o výšce proměnného lichoběžníkového průřezu 0,7 – 1,7 m. Rozpětí mostních polí je 12,6 m a 21,1 m. Železobetonová podpěra je tvořena skloněnou stojkou, která je vetknuta do základu spolu se vzpěrou, která vytváří rámové spojení základu podpěry a monolitického koncového příčníku nosné konstrukce.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: mosty - EUROVIA CS, a.s., silnice - IMOS Brno, a.s.
Realizace: 2019
2019_lechovice
předchozí
nadjezd polní cesty – integrovaný most
další