Dosing, Dopravoprojekt Brno Group

Reference

I/37 Osová Bítýška obchvat 

I/37 Osová Bítýška obchvat
Podchod u vlakové stanice

Podchod pro pěší a cyklisty propojující centrum obce s vlakovou stanicí byl navržen v zemním tělese provozované komunikace I/37. Výstavba uzavřeného mostního rámu o délce přemostění 3m založeného na mikropilotách probíhala ve velmi omezeném prostoru stávající komunikace. Po jedné polovině komunikace byl veden automobilový provoz a v prostoru za svodidlem probíhaly stavební práce. Rozsáhlá výkopová jáma byla v ose silnice zajištěna kotveným záporovým pažením. Poloha mostu 49°19'44.3826"N,  16°10'6.2844"E

Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: IMOS BRNO, a.s.
Realizace: 2021
2021_osova_bityska
předchozí
vstup do podchodu
další